• 0 out of 5

  Hệ thống nội soi 4K Hypixel 4K U1

  Model: HyPixel U1 4K, HB300L, HS-50F; M 01000A/M 01030A/M 01000 /M 01030.
  Nguyên lý hoạt động:
  Hệ thống được sử dụng các thiết bị phụ trợ nguồn sáng để chiếu sáng phẫu trường phẫu thuật bên trong cơ thể, thiết bị bơm khí vào trong ổ bụng tạo phẫu trường

 • 0 out of 5

  Hệ thống HD3

  Model: HD3, HB200L, HS-50F, PV27; M 01000A/M 01030A/M 01000 /M 01030.
  Nguyên lý hoạt động:
  Hệ thống được sử dụng các thiết bị phụ trợ nguồn sáng để chiếu sáng phẫu trường phẫu thuật bên trong cơ thể, thiết bị bơm khí vào trong ổ bụng tạo phẫu trường,