Đèn mổ

 • 0 out of 5

  HyLED X

  Nguyên lý hoạt động:
  Đèn phẫu thuật sử dụng ánh sáng từ nguồn sáng LED được thiết kế để vận hành, điều trị và chẩn đoán trong phòng phẫu thuật / điều trị.

 • 0 out of 5

  HyLED 200

  Model: HyPixel U1 4K, HB300L, HS-50F; M 01000A/M 01030A/M 01000 /M 01030.
  Nguyên lý hoạt động:
  Hệ thống được sử dụng các thiết bị phụ trợ nguồn sáng để chiếu sáng phẫu trường phẫu thuật bên trong cơ thể, thiết bị bơm khí vào trong ổ bụng tạo phẫu trường

 • 0 out of 5

  HyLED 8

  Model: HyLED 8600, HyLED 8600/8600, HyLED8600/8600/8600, HyLED 8600M.
  Nguyên lý hoạt động:
  Đèn phẫu thuật sử dụng ánh sáng từ nguồn sáng LED được thiết kế để vận hành, điều trị và chẩn đoán trong phòng phẫu thuật / điều trị.

 • 0 out of 5

  HyLED 7

  Nguyên lý hoạt động:
  Đèn phẫu thuật sử dụng ánh sáng từ nguồn sáng LED được thiết kế để vận hành, điều trị và chẩn đoán trong phòng phẫu thuật / điều trị.

 • 0 out of 5

  HyLED 6

  Model: HyLED 600, HyLED 600M, HyLED 600/600.
  Nguyên lý hoạt động:
  Đèn phẫu thuật sử dụng ánh sáng từ nguồn sáng LED được thiết kế để vận hành, điều trị và chẩn đoán trong phòng phẫu thuật / điều trị.