Monitor

 • 0 out of 5

  ePM 12M

  MÁY THEO DÕI BỆNH NHÂN MONITOR

  Model: ePM 12M

  Hãng sản xuất: Mindray

  Sản xuất tại: China

  Chứng nhận: CE

 • 0 out of 5

  ePM 10M

  MÁY THEO DÕI BỆNH NHÂN MONITOR

  Model: ePM 10M

  Hãng sản xuất: Mindray

  Sản xuất tại: China

  Chứng nhận: CE

 • 0 out of 5

  ePM 15

  MÁY THEO DÕI BỆNH NHÂN MONITOR

  Model: ePM 15

  Hãng sản xuất: Mindray

  Sản xuất tại: China

  Chứng nhận: CE

 • 0 out of 5

  ePM 12

  MÁY THEO DÕI BỆNH NHÂN MONITOR

  Model: ePM 12

  Hãng sản xuất: Mindray

  Sản xuất tại: China

  Chứng nhận: CE

 • 0 out of 5

  ePM 10

  MÁY THEO DÕI BỆNH NHÂN MONITOR

  Model: ePM 10

  Hãng sản xuất: Mindray

  Sản xuất tại: China

  Chứng nhận: CE