Bàn mổ

 • 0 out of 5

  UNIBASE 30

  Model: Unibase 30
  Nguyên lý hoạt động: Bàn mổ Mindray Unibase 30 hoạt động dựa trên hệ thống điện – thủy lực để nâng hạ và điều chỉnh các khớp để đạt được các tư thế phẫu thuật

 • 0 out of 5

  HYBASE V8

  Model: Hybase V8
  Nguyên lý hoạt động: Bàn mổ Mindray Hybase V8 hoạt động dựa trên hệ thống điện – thủy lực để nâng hạ và điều chỉnh các khớp để đạt được các tư thế phẫu thuật.

 • 0 out of 5

  HYBASE V8 Classic

  Model: Hybase V8 Classic
  Nguyên lý hoạt động: Bàn mổ Mindray Hybase V8 Classic hoạt động dựa trên hệ thống điện – thủy lực để nâng hạ và điều chỉnh các khớp để đạt được các tư thế phẫu thuật.

 • 0 out of 5

  HYBASE 8500

  Model: Hybase 8500
  Nguyên lý hoạt động: Bàn mổ Mindray Hybase 8500 hoạt động dựa trên hệ thống điện – thủy lực để nâng hạ và điều chỉnh các khớp để đạt được các tư thế phẫu thuật.

 • 0 out of 5

  HYBASE 6100 plus

  Model: 6100 plus
  Nguyên lý hoạt động: Bàn mổ Mindray Hybase 6100 plus hoạt động dựa trên hệ thống điện – thủy lực để nâng hạ và điều chỉnh các khớp để đạt được các tư thế phẫu thuật.

 • 0 out of 5

  HYBASE 8300

  Model: Hybase 8300
  Nguyên lý hoạt động: Bàn mổ Mindray Hybase 8300 hoạt động dựa trên hệ thống điện – thủy lực để nâng hạ và điều chỉnh các khớp để đạt được các tư thế phẫu thuật.

 • 0 out of 5

  HYBASE 6100

  Model: Hybase 6100 standard
  Nguyên lý hoạt động: Bàn mổ Mindray Hybase 6100 hoạt động dựa trên hệ thống điện – thủy lực để nâng hạ và điều chỉnh các khớp để đạt được các tư thế phẫu thuật.

 • 0 out of 5

  HYBASE 3000

  Model: Hybase 3000
  Nguyên lý hoạt động: Bàn mổ Mindray Hybase 3000 hoạt động dựa trên hệ thống điện – thủy lực để nâng hạ và điều chỉnh các khớp để đạt được các tư thế phẫu thuật.