Cánh tay treo trần

 • 0 out of 5

  HYPORT R80

  Model: HyPort R80–I, HyPort R80–II
  Nguyên lý hoạt động: Hệ thống cánh tay treo trần HyPort R80 là hệ thống để treo các thiết bị y tế, cung cấp nguồn điện, nguồn khí cho bác sĩ và y tá, cung cấp một môi trường làm việc thuận tiện.

 • 0 out of 5

  HYPORT B80

  Model: HyPort B80-I, HyPort B80-II
  Nguyên lý hoạt động: Hệ thống cánh tay treo trần HyPort B80 series là hệ thống để treo các thiết bị y tế, cung cấp nguồn điện, nguồn khí cho bác sĩ và y tá, cung cấp một môi trường làm việc thuận tiện.

 • 0 out of 5

  HYPORT 9000

  Model: HyPort 9000 series (HyPort9000ANA-Column β)
  Nguyên lý hoạt động: Hệ thống cánh tay treo trần HyPort 9000 series gồm cánh tay và các khớp xoay có thể di chuyển cánh tay linh hoạt (xoay tối đa 340 độ) để treo các thiết bị y tế, cung cấp nguồn điện, nguồn khí cho bác sĩ và y tá, cung cấp một môi trường làm việc thuận tiện.

 • 0 out of 5

  HYPORT 6000

  Model: HyPort 6000 series (HyPort6000ANA-Column β HyPort6000SUR-Column β, HyPort6000MIS-Column β)
  Nguyên lý hoạt động: Hệ thống cánh tay treo trần HyPort 6000 series gồm cánh tay và các khớp xoay có thể di chuyển cánh tay linh hoạt (xoay tối đa 340 độ) để treo các thiết bị y tế, cung cấp nguồn điện, nguồn khí cho bác sĩ và y tá, cung cấp một môi trường làm việc thuận tiện.

 • 0 out of 5

  HYPORT 3000

  Nguyên lý hoạt động: Hệ thống cánh tay treo trần HyPort 3000 series gồm cánh tay và các khớp xoay có thể di chuyển cánh tay linh hoạt (xoay tối đa 340 độ) để treo các thiết bị y tế, cung cấp nguồn điện, nguồn khí cho bác sĩ và y tá, cung cấp một môi trường làm việc thuận tiện.

 • 0 out of 5

  HYPORT B30

  Nguyên lý hoạt động: Hệ thống cánh tay treo trần Hyport B30 Series bao gồm một giá đỡ cố định trên trần nhà, được trang bị các cánh tay có thể di chuyển linh hoạt kết hợp các khớp xoay 340 độ (thường là nhiều khớp nối), hệ thống được gắn các thiết bị (màn hình theo dõi bệnh nhân, máy thở, bơm tiêm điện, truyền dịch…)