• 0 out of 5

  ePM 10

  MÁY THEO DÕI BỆNH NHÂN MONITOR

  Model: ePM 10

  Hãng sản xuất: Mindray

  Sản xuất tại: China

  Chứng nhận: CE

 • 0 out of 5

  ePM 10M

  MÁY THEO DÕI BỆNH NHÂN MONITOR

  Model: ePM 10M

  Hãng sản xuất: Mindray

  Sản xuất tại: China

  Chứng nhận: CE

 • 0 out of 5

  ePM 12

  MÁY THEO DÕI BỆNH NHÂN MONITOR

  Model: ePM 12

  Hãng sản xuất: Mindray

  Sản xuất tại: China

  Chứng nhận: CE

 • 0 out of 5

  ePM 12M

  MÁY THEO DÕI BỆNH NHÂN MONITOR

  Model: ePM 12M

  Hãng sản xuất: Mindray

  Sản xuất tại: China

  Chứng nhận: CE

 • 0 out of 5

  ePM 15

  MÁY THEO DÕI BỆNH NHÂN MONITOR

  Model: ePM 15

  Hãng sản xuất: Mindray

  Sản xuất tại: China

  Chứng nhận: CE

 • 0 out of 5

  Hệ thống HD3

  Model: HD3, HB200L, HS-50F, PV27; M 01000A/M 01030A/M 01000 /M 01030.
  Nguyên lý hoạt động:
  Hệ thống được sử dụng các thiết bị phụ trợ nguồn sáng để chiếu sáng phẫu trường phẫu thuật bên trong cơ thể, thiết bị bơm khí vào trong ổ bụng tạo phẫu trường,

 • 0 out of 5

  Hệ thống nội soi 4K Hypixel 4K U1

  Model: HyPixel U1 4K, HB300L, HS-50F; M 01000A/M 01030A/M 01000 /M 01030.
  Nguyên lý hoạt động:
  Hệ thống được sử dụng các thiết bị phụ trợ nguồn sáng để chiếu sáng phẫu trường phẫu thuật bên trong cơ thể, thiết bị bơm khí vào trong ổ bụng tạo phẫu trường

 • 0 out of 5

  HYBASE 3000

  Model: Hybase 3000
  Nguyên lý hoạt động: Bàn mổ Mindray Hybase 3000 hoạt động dựa trên hệ thống điện – thủy lực để nâng hạ và điều chỉnh các khớp để đạt được các tư thế phẫu thuật.

 • 0 out of 5

  HYBASE 6100

  Model: Hybase 6100 standard
  Nguyên lý hoạt động: Bàn mổ Mindray Hybase 6100 hoạt động dựa trên hệ thống điện – thủy lực để nâng hạ và điều chỉnh các khớp để đạt được các tư thế phẫu thuật.

 • 0 out of 5

  HYBASE 6100 plus

  Model: 6100 plus
  Nguyên lý hoạt động: Bàn mổ Mindray Hybase 6100 plus hoạt động dựa trên hệ thống điện – thủy lực để nâng hạ và điều chỉnh các khớp để đạt được các tư thế phẫu thuật.

 • 0 out of 5

  HYBASE 8300

  Model: Hybase 8300
  Nguyên lý hoạt động: Bàn mổ Mindray Hybase 8300 hoạt động dựa trên hệ thống điện – thủy lực để nâng hạ và điều chỉnh các khớp để đạt được các tư thế phẫu thuật.

 • 0 out of 5

  HYBASE 8500

  Model: Hybase 8500
  Nguyên lý hoạt động: Bàn mổ Mindray Hybase 8500 hoạt động dựa trên hệ thống điện – thủy lực để nâng hạ và điều chỉnh các khớp để đạt được các tư thế phẫu thuật.