Máy gây mê

 • 0 out of 5

  MINDRAY Wato EX-65

  Model: Mindray Wato Ex-65
  Nguyên lý hoạt động: Máy gây mê kèm thở Mindray Wato Ex-65 hoạt động dựa trên việc trộn khí mê với khí tươi (Air, O2, N2O) để gây mê toàn diện và duy trì thông khí cơ học cho bệnh nhân.

 • 0 out of 5

  MINDRAY Wato EX-65 Pro

  Model: Mindray Wato Ex-65 Pro
  Nguyên lý hoạt động: Máy gây mê kèm thở Mindray Wato Ex-65 Pro hoạt động dựa trên việc trộn khí mê với khí tươi (Air, O2, N2O) để gây mê toàn diện và duy trì thông khí cơ học cho bệnh nhân.

 • 0 out of 5

  MINDRAY Wato EX-35

  Model: Mindray Wato Ex-35
  Nguyên lý hoạt động: Máy gây mê kèm thở Mindray Wato Ex-35 hoạt động dựa trên việc trộn khí mê với khí tươi (Air, O2, N2O) để gây mê toàn diện và duy trì thông khí cơ học cho bệnh nhân.

 • 0 out of 5

  MINDRAY A9

  Model: Mindray A9
  Nguyên lý hoạt động: Máy gây mê kèm thở Mindray A9 hoạt động dựa trên việc trộn khí mê với khí tươi (Air, O2, N2O) để gây mê toàn diện và duy trì thông khí cơ học cho bệnh nhân.

 • 0 out of 5

  MINDRAY A8

  Model: Mindray A8
  Nguyên lý hoạt động: Máy gây mê kèm thở Mindray A8 hoạt động dựa trên việc trộn khí mê với khí tươi (Air, O2, N2O) để gây mê toàn diện và duy trì thông khí cơ học cho bệnh nhân.