OTech

  • 0 out of 5

    Oneyonis AirPlasma

    Model: ONEYONIS/A 1000
    Nguyên lý hoạt động: Máy cắt đốt phẫu thuật, công nghệ Airplasma hoạt động dựa trên việc oxy hóa không khí tạo dòng plasma trược tiếp từ không khí để thực hiện các thao tác cắt và bóc tách mô.