Hội nghị Khoa học Toàn quốc – Chuyên ngành HSCC & Chống độc Việt Nam tại Nha Trang, Khánh Hoà

Hội nghị Khoa học Toàn quốc – Chuyên ngành HSCC & Chống độc Việt Nam tại Nha Trang, Khánh Hoà

Ngày 12-13/11/2020, với tư cách là nhà Đồng tài trợ, Công ty TNHH Thiết bị y tế DMED đã tham dự “Hội nghị Khoa học Toàn quốc – Chuyên ngành HSCC & Chống độc Việt Nam″ tổ chức tại Khách sạn Sheraton, Nha Trang, Khánh Hoà.

Chúng tôi rất vinh dự khi được đồng hành cùng Hội HSCC & Chống độc Việt Nam hàng năm.
 

Xin chân thành cảm ơn.